DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7/I, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4816 931,  +385 1 4883 580
Fax: +385 1 4816 959

Radno vrijeme: 8 - 16 sati

Radno vrijeme sa strankama: 9 - 15 sati 

Tajništvo: dhk@dhk.hr
Predsjednik: predsjednik@dhk.hr
Tajnik: tajnik@dhk.hr
Računovodstvo: racun@dhk.hr
Tribinetribina@dhk.hr
Republika / Mala knjižnica DHK: republika@dhk.hr
Most: most@dhk.hr