Društvo hrvatskih književnika    Međunarodni projekti DHK    Željka Lovrenčić i Darko Pernjak u Bukureštu predstavili “Šapat Drave”

Međunarodni projekti DHK